Sibalenhon @ Web Blog

Tagbayay!

Malipayong adlaw sa tanang bloggers nak Sibalenhon!

Pay kabale siguro ni-muyatan kung matitipon ag maipapahupot nato rili ka inro mga “web blogs”, kina man ay Friendster, MySpace, WAYN, Multiply, FanBox, Facebook, YouTube, Blogspot, Google, Yahoo!, Digg, Del.icio.us, Orkut, Reddit, StumbleUpon, Live Spaces, Mixx, ag maramo pang iba.

Kung baga miskan rili sa internet, kitang mga Sibalenhon ay nakakapag-panumbayay ag nakakapag-sinanrukan it mga maadong bisaya, tuyar it kato sa Sibale, nasanrukan pa kita it “utan nak yanka”, kung buko man ay “inaslum nak di-kapada’g buyay”!

Hala baga, saka kamo ag pa-uduna uli nato ka pag-hinanruman ag pag-palanga-an sa usa’g usa, masadyang nagri-ril-aman ag nag-giginur-anan rili sa internet, hingabot sa huna-huna nak maka-ramay sa ni-o mang oras sa parayan nak kaya natong ihatur sa usag’ usa!

Ngasing pa yang, sapaw nak salamat sa inro pag-butho riling pangabay!

~ Sibalenhon in WAYN ~

NICON FAMERONAG RODERICK FORNAL MARLO FAMARIN
NEYRA CUEVAS PERLO FABELLA

~ Sibalenhon in Friendster ~

ARLENE FRADEJAS FLOSERFINO FAMARIN HYACINTH FIGURASIN
BRIGITTE FAMARIN GRETCHEN FRADEJAS MAY FABREGAS
BETH FABROA-JIMENEZ AMELYN LABORA-MIRANDA ARACELI FERROLINO TORRENUEVA
MHEY FIESTADA JENILLE FADEROGAO ABAO CARINA FABREGAS
ARTHUR FONTE CHRIS HOLGADO NINST SENORIN
JOB ATILLANO HAROLD FEUDO POY FAMARIN
DEYING TUGADE FAITH FABREAG AMOR SARTILLO
YHEN FEUDO HOPE FAMARIN BONA CONCHA
LUI FABUNAN BARBZ FABREAG ARNOLD FABABAIR
BHEVZ FLORES JUNJUN ATILLANO MARY COLINE FABREAG
MEL FRANCE FLORES PAULINE FERROLINO JHEYSCELLE FERRANCO
JYSIE ANN SENORIN GERMAINE THERESE TUGADE CHE FABABAIR
DANICA ALAH ENDUMA CINDY FAIGMANI ROSEMARIE ANN FIRMALAN
MAY ENDUMA CYRA F. FABELLORE DIVINE GRACE CONCHA
DENNIS MOSQUERA CHARGMAGNE FADRI ANNABELLE FADEROGAO
JHAYE FERRERA FLORENCE EVORA CATHERINE FORTES
JIREH MOSQUERA JEHU MOSQUERA YANNAH MOSQUERA
DEO ISAIAH ATILLANO CHRIS MERCADO CARLYN FERROLINO
CASSIE SENORIN CHARMAINE JOY FAMARIN HUBERT FIRMALAN
JACINTH FEDELIN JOMER SENORIN KATE ATILLANO
ABIGAIL ILAGAN NIASIS ATILLANO RACH MAE FERROLINO
SUSAN FALLARME ROBERT JOHN FESALBON NOEMI FAIGAO FORTES
PETER YANCY FABELLORE MARIA XENIA FABELLORE CARLOTA SENORIN
IRISH FADEROGAO HARIET FABREAG PATRIA MOSQUERA
JOYCE FERRANCO PADUA CHELSEA DAE INVENTO MARICHOU FABREGAS SEÑORIN
AIMEE FERRANCO CATAQUIS NENETH ANTONIO STACY SENORIN
VALERIE FABELLA KARL FEDELIN WILSON SENORIN
NENETH FABREAG CYNTHIA FABELLON BONG FORNAL
LOLOY ATILLANO DORIS ATILLANO GWEN TAN
MA. ESTELA FERRANCO DIRECTO IRIS FERRANCO FAYE FABREAG
EVELYN FAJANILAN FESALBON LEO FADRIQUELA GINA SARTILLO
ESPIE MARIÑO-SEÑORIN DULCE SARTILLO MARLON MOSQUERA
MARIA FE FABREGAS ROMMEL E. FERROLINO FAYE JEHAN ATILLANO
MARLON FERRERA
BOYSIE GRANGOS
WERNER S. FETESIO
LENNETH FABROA
MARY ROSE FAMATIGAN
XXX
 
MERWIN F. MOSQUERA

Posted by under Video and Photo Gallery. Posted on June 16, 2008. Modified on November 17, 2008 .

Share on Facebook

23 Responses to “Sibalenhon @ Web Blog”

 1. masquemx says:

  ming, suyatan yang rili kag imo website o email, ato kina ipa-hupot rili…. nagkabisayay kami ni Lloyd, isag makita kami, ako sida a-ikagon sa bayay… best regards.

 2. http://profiles.friendster.com/referrolino , kuya thanks. Kamusta na lang kina ate Tess at sa mga kids nyo.

 3. boysie says:

  hi poh sa inrong tanan. uztah na sa mga clasmate ko nang high school add nyo ako sa friendster nyo? boysie_grangos@yahoo.com

 4. yhen feudo says:

  hi manong merwin, ibhan kg acoh fs acct. s mga nkapahupot hah…tsaka pkipostpo ung ymko…feudoy03@yahoo.com…tnx!!! more power!!!

 5. jaypee says:

  ay asi kamo,hali yang yaki kamo tay m pamukot..

 6. jessie says:

  Amor,

  Kahit hindi ko naintindihan ang karamihan sa mga comments dito eh gusto lang kitang i-congrats sa launch ng site na to. 🙂

 7. hi…..manong adan ra ako.. kali ling ako fs maryrosefamatigan@yahoo.com..pagkahaba noh hehehe.oi yhen,malon,mai, kamustay kamo kamo….ac cyrA asing pay uyaey rag hihingab….

 8. Merwin says:

  Sa tanang gustong maipahupot kag inro fs account, kung maari butangan gihapon rili kag address (http://profiles.friendster.com/???) adong indi kita mahirapan mag-tayap it kinang inro site, buko yang kinang inro email address… imaw kali ka dahilan kung asing uya nayutaw riling page kinang inro request…. maramong salamat!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.