Sibalenhon Web Forum

web-forum-animination.gif

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

Click to view Sibalenhon Web Forum Archives

NOTE: Should you require assistance in signing up to this site, please send an email to Merwin F. Mosquera: masquemx@yahoo.com. He can help you to create your personal account. In your email, please do not forget to mention your desired username and password.

To update your personal profile and change your username and password, please double click HERE.

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Min search length: 3 characters / Max search length: 84 characters

Lost password?
sp_TopicIcon
What can you say about this new version?
RSS
Avatar
Lim
10 Posts
(Offline)
1
February 24, 2008 - 7:07 pm

My dear kahimanwa,

I would like to congratulate Amor Francis for designing a new and beautiful web site for Sibalenhons, also the proponents, fund providers and to all who are directly or iderectly involved in the realization of our old and new web sites. In this way, i want to suggest if possible important issues and ideas that was posted in our old Sibalenhon web forum be posted in this new site, so it can be a guide or reference for sibale's development.

I also suggest that if you can please post my award winning poem in our old web forum "Ako Ay Magog Bunit" and inlude this to Literary and Poems (mga Tula ag Rilang Sibalenhon).

AKO AY MAGOG BUNIT
By:
Limuel F. Ferriol

Ako'y Sibalenhon sa Calabasahan nadayon
Mga maguyang nako'y maboot ag mapagrumrom
Hinubog kaming maging masipag ag masunoron
Buhay sa Sibale dapat nak ipaguirumdom

Katong panahon ako hina sa Sibale
Nakatuon magbunit sa tatay nak de kalibre
Mapanuyo it umang pag-abot it gab-i
Lambiyong ag tulingan, mga pamaon nak pwerte

Pas-an kaling bugsay, basket ag naylon
Sakay it baruto, bugsay paagto sa yawor
Hanap ka timaan mayungot sa Bapor
Makusog kaling suyog uya pa it nagudor

Asing tuyar kaling buhay sa yawor?
Minsan makubit, minsan gulping sangit
Pag-uya it nabaoy kaling sinambit
Pauli mabudlay, mahapri pa ka singit

Sa mga Magog Bunit grabing hirap ag pasakit
Pero pag maramong kubit baoy ka hinagpis
Pamilya ay masadya nakakahilas pa talaga
Pag-abot sa bayay pagkasarap ka tinuya

Bagyo ag Habagat pahirap sa magog Bunit
Makusog ka bayor hangin ay nag-wiwitiwit
Hadlok magpayawor kaling iba indi mapilit
Baroto'y mag-rugyang ianor sa Tablas Strait

Magog Bunit kung uya sa yawor hina sa baguntor
Hudot ay suyot, naghihilamon hanap ay gakor
Balenghoy ag kamote pagkaragko kaling unor
Puno kaling bangkat, ingga pa it masunor

Mag-alaga it baka, karabaw, manok ag baktin
Maadong pang-andam kung tag-kuli pabitinbitin
Tuyar talaga kaling buhay sa yawor ag sa piliw
Miskan mahirap nairaraos man din giliw

Magog Bunit man kita indi dapat ikahuda
Kita it nag-tatao pangsuya sa madla
Pamilya ay nabubuhi sa sipag ag tiyaga
Magpasalamat kita sa Poong may likha

Avatar
Amor
Manila
2 Posts
(Offline)
2
July 3, 2007 - 3:19 am

testing pa rin

Avatar
Amor
3
May 3, 2007 - 3:58 am

testing testing lang ng testing

Avatar
Webmaster
4 Posts
(Offline)
4
May 3, 2007 - 3:17 am

What can you say about this new version?

Forum Timezone: UTC 8
All RSS Show Stats

Administrators:
Amor

Moderators:
Webmaster
Amor
masquemx

Top Posters:

backspace_18: 41

roldf: 19

Lim: 10

ghengf: 9

ghengf: 3

jenille abao: 3

Newest Members:

ABENIR

jaygladishcajes

pinoypiper

cmercado09

@winardf

hanrom1205

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 19

Topics: 116

Posts: 176

 

Member Stats:

Guest Posters: 6

Members: 757

Moderators: 3

Admins: 1

Most Users Ever Online: 85

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)