Sibalenhon Web Forum

web-forum-animination.gif

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

Click to view Sibalenhon Web Forum Archives

NOTE: Should you require assistance in signing up to this site, please send an email to Merwin F. Mosquera: masquemx@yahoo.com. He can help you to create your personal account. In your email, please do not forget to mention your desired username and password.

To update your personal profile and change your username and password, please double click HERE.

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Min search length: 3 characters / Max search length: 84 characters

Lost password?
sp_TopicIcon
Chat Box Archives - February 2008
RSS
Avatar
masquemx
94 Posts
(Offline)
1
February 13, 2008 - 11:28 pm

----------------------FEBRUARY 29, 2008 ----------------------------

29 Feb 08, 10:40 PM
Nicon Fameronag: malargoy
29 Feb 08, 08:55 PM
danny: Ted, Uya pa ra sida tuwang, she has her own place naapali yang sa amo paminsanminsan.
29 Feb 08, 08:52 PM
Ted: Carl, kamusta? Nagkita kami mi pareng Tony it kag usang domingo sa pinas.
29 Feb 08, 08:50 PM
Ted: Karagko reli ka Singapore ugaling marayum ni kutkuton. Kamusta kang A. Hedy, A. Elbie, Antie Mel ag sa tanan. Si Antoinette di asaway baga?
29 Feb 08, 05:42 PM
Ralph Fetesio: sige apabakyon nako si Avner it Kambing
29 Feb 08, 05:16 PM
karlfedelin: kailangang akoy imo ahanraan it kambing
29 Feb 08, 05:15 PM
karlfedelin: maatend yang it bunyagan
29 Feb 08, 05:15 PM
karlfedelin: sabaling akoy makapaanha sa june
29 Feb 08, 05:14 PM
karlfedelin: kaado
29 Feb 08, 04:55 PM
Ralph Fetesio: Karl kamusta
29 Feb 08, 04:49 PM
karlfedelin: ted hina ka pa?
29 Feb 08, 04:43 PM
karlfedelin: kumusta?
29 Feb 08, 04:02 PM
poyfamarin: marhaba,kumusta sa tanang member it class 74(deying,leah,cherry,dimple,tina,hespher,lily,lulu et al)
29 Feb 08, 02:33 PM
mercyf: chen.... bday ni fox ngaun, db?
29 Feb 08, 10:11 AM
gretchen.fradejas: yap. .
29 Feb 08, 09:46 AM
danny: Kamusta Ted siling it imo Aunt Hedy. Mahagar kuno sida it Singapore.
29 Feb 08, 09:43 AM
mercyf: hi chen... Ol kb now?
29 Feb 08, 09:40 AM
danny: Maado ra Ted.
29 Feb 08, 08:50 AM
gretchen.fradejas: Anak po pla ako ni Dodoy Fradejas taga masudsud (anak ni Mama Ching Fradejas), mother ko po taga bakhawan c Wilma "Bonnie" Fanoga
29 Feb 08, 08:46 AM
gretchen.fradejas: sorry, nwala ako last tym, TO: Tito Joel, cge po kamusta ko po kau ky tito fedie nasa cavite po siya.
29 Feb 08, 08:45 AM
gretchen.fradejas: hello po..
28 Feb 08, 10:12 PM
Ted: Uncle Danny, kamusta si Ted kali from Singapore

----------------------FEBRUARY 28, 2008 ----------------------------

28 Feb 08, 10:12 PM
Ted: Uncle Danny, kamusta si Ted kali from Singapore
28 Feb 08, 06:38 PM
ralffedelin: manong karl, manong readolf..
28 Feb 08, 06:10 PM
Ralph Fetesio: naparayan uli
28 Feb 08, 05:59 PM
readolf: hina ka pa karl
28 Feb 08, 05:18 PM
karlfedelin: kumusta manong?
28 Feb 08, 02:15 PM
mercyf: *good day
28 Feb 08, 02:15 PM
mercyf: goo day, everyone!
28 Feb 08, 02:12 PM
readolf: rahali yang ako
28 Feb 08, 01:29 PM
karlfedelin: musta cris?
28 Feb 08, 12:27 PM
Cris Ferrera: hINA KA PA KARL?
28 Feb 08, 11:23 AM
karlfedelin: tagbalay!!!!
28 Feb 08, 11:22 AM
karlfedelin: ralph jina ka?
28 Feb 08, 11:22 AM
karlfedelin: asing pag akoy nag aaabot ay uyaey kamo toto ag manong?
28 Feb 08, 09:53 AM
jfmosquera: nion orasey raha??
28 Feb 08, 09:53 AM
jfmosquera: maadong aga sa imo manong bong
28 Feb 08, 09:51 AM
Ralph Fetesio: naparayan yang

----------------------FEBRUARY 27, 2008 ----------------------------

27 Feb 08, 09:55 PM
rene penuliar: asi masag-ob pa ako. Maunay ako sa inro. Insulip ray....

27 Feb 08, 09:52 PM
rene penuliar: ok po. Ingat yang permi.

27 Feb 08, 09:51 PM
readolf: okey salamat. ma out tey ako. kumusta yang sa tanan nak asa room.

27 Feb 08, 09:49 PM
rene penuliar: sige kuya, magkita yang kita pagpauli nimo. Ingat po.

27 Feb 08, 09:48 PM
readolf: mapauli ako ngasing nak marso, kumusta yang kang uncle sid ag kang unti hilde. hahirap kaling rugay nak uya nakakapauli sa sibale buko ey kilaya.

27 Feb 08, 09:45 PM
rene penuliar: kuya, pagkarugayey kitang uya nakita, sauno ka imo balik rili sa Pilipinas ? Kamusta kuno sa imo siling na Mamang ag Papang . Hali sinra sa ako ngasing.

27 Feb 08, 09:42 PM
readolf: toto kumustay readolf@yahoo.com ka ako email.

27 Feb 08, 09:41 PM
rene penuliar: kuya readolf,taw-an ra sa ako kag imo e-mail add.

27 Feb 08, 09:40 PM
rene penuliar: kuya, kamustay ikaw.... c rene (toto) kali

27 Feb 08, 09:39 PM
readolf: class 1981 sibale academy.

27 Feb 08, 09:37 PM
readolf: readolf fedelin hali ni karl

27 Feb 08, 09:35 PM
aisa- retubis: Manong pwede bagang maayaman ka imo apilyedo? Readolf?

27 Feb 08, 09:33 PM
readolf: sio ka tao rile pwede bang maki tambay?

27 Feb 08, 09:30 PM
aisa- retubis: asing karamong naka-online

27 Feb 08, 07:41 PM
mercyf: tito jeol: naririnig ko lng po name nu qna mama pati qna tito raymond...
27 Feb 08, 07:39 PM
mercyf: ndi nu n po ako kilala.. ahehe... hindi po ako ma-socialize na tao... pirming tago...

27 Feb 08, 07:37 PM
mercyf: si A. Gina...

27 Feb 08, 07:37 PM
mercyf: ah, kag asawa ni u.raymond ay tita naku.. hali ni Mama Percy sa Dalajican

27 Feb 08, 07:11 PM
jfmosquera: kamusta yang sa tanan

27 Feb 08, 07:10 PM
jfmosquera: ako ay hali ni raymond ag ni cheryl

27 Feb 08, 07:09 PM
jfmosquera: kang mercy.. buko ka nako kilaya pero tong imo tatay ay dati ang nakikita sa hamtik

27 Feb 08, 06:40 PM
jfmosquera: sio ka online?

27 Feb 08, 06:15 PM
jatson: waya taw0 ??

27 Feb 08, 02:37 PM
mercyf: Sa SA din po ba kau? anogn batch po kau?

27 Feb 08, 02:33 PM
mercyf: ah..see.. ako din po..wala ako masyado kilala sa Sibale.. nung nag-aaral pa po ako sa SA hindi pa po ako friendly..

27 Feb 08, 02:26 PM
readolf: naparayan yang ag kumusta sa tanan.

27 Feb 08, 01:33 PM
Lim Ferriol: For my profile, you can click on my name under column contributors & authors

27 Feb 08, 01:31 PM
Lim Ferriol: Buko nako ikaw kilaya pero importante ay nagkakakilaya kita dahil reli sa sibale online.

27 Feb 08, 01:18 PM
mercyf: dati, asa Hamtik kami.. it kag mga 2005

27 Feb 08, 01:18 PM
mercyf: sa Hamtik si papa ko po, tapos si mama ko sa dalijican.. sa banwa'y kami nakaistar ngasing..ruot sa dating bayay ni Lola Dede Ferrera

27 Feb 08, 12:58 PM
Lim Ferriol: Mercy, Tagariing Barrio kamo nene?

27 Feb 08, 12:44 PM
mercyf: may i ask? si jfmosquera po ba 'yong kapatid ni tito raymond mosquera?

27 Feb 08, 12:43 PM
mercyf: you may check my profile at http://artist.multiply.com or http://friendster.com/artistgheng

27 Feb 08, 12:41 PM
mercyf: To MR. LIMUEL FERRIOL: hi, sir... Gretchen and I are highschool classmates.. I am the eldest daughter of Mr. Nerio Faderogao and Mrs. Percy Faderogao,

27 Feb 08, 01:37 AM
mg.: kuya karl, wla p akong cp nsa MS ako dati tapos nag-transfer ako dito sa FL kamusta na lang kina lola betty, ate nening at uncle bong last july ako dumating dito cge kamusta sa inyo lahat.

----------------------FEBRUARY 26, 2008 ----------------------------

26 Feb 08, 10:12 PM
aisa- retubis: hello sa mga naka-online
26 Feb 08, 07:25 PM
karlfedelin: mg, tawag sa ako.uyaey ako sa saudi,haliy ako sa california.cp#17609606809
26 Feb 08, 07:23 PM
jfmosquera: pag tuyog ka mga tawo??? Isag ray
26 Feb 08, 06:44 PM
jfmosquera: si manong limuel kanio anak?? ag sa sio ka hali?
26 Feb 08, 06:39 PM
jfmosquera: gretchen kamusta si tito feddie nimo.silinggang si joel nganat kababata nida
26 Feb 08, 04:34 PM
Limuel Ferriol: May I know who is mercyf & Gretchen?
26 Feb 08, 04:17 PM
mercyf: nakita ko n ung site... ganda naman ng kuha dun..
26 Feb 08, 03:03 PM
Gretchen.Fradejas: please do check our sibale trip pictures at http://picasaweb.google.com/ho.....eEscapades
26 Feb 08, 11:44 AM
jfmosquera: ay hala.. ako gihapon naghahanraey..mapanayap...ingat! God bless sa imo ag imo buong pamilya
26 Feb 08, 11:30 AM
danny: Nice talking to you Joel. Ako'y magarahey, paaga ray it rukay insulip.
26 Feb 08, 11:14 AM
jfmosquera: pinsang buo nako si manong danny
26 Feb 08, 11:14 AM
jfmosquera: buko nako kily si Ramon Famarin..Kamaganak pa palagay nako sida, dahil ka lola nako sa father side ay famarin
26 Feb 08, 11:14 AM
danny: kaklase it ako tuwang.
26 Feb 08, 11:13 AM
jfmosquera: yata..buko nako sida kilaya..o kaida maguyang..maaga namatay kag ako tatay kada ka mga kamaganak it ako nanay ka medyo ako familiar..e di kaklase nimo si Danilo Ferrancullo?
26 Feb 08, 11:12 AM
danny: Nagkikita baga kamo ni Ramon Famarin raha?
26 Feb 08, 11:06 AM
danny: Kamaganak kamo it ako tuwang. Ka nanay ay Leonida Mosquera sa tinago.
26 Feb 08, 11:03 AM
jfmosquera: sa u. landring ay faderanga pero buko ako sure kung kag sinra ay direct descendants it kag lolo ni nanay
26 Feb 08, 11:00 AM
danny: kilaya nako si Erming wife of my best friend Landring. Second cousin it ako tuwang.
26 Feb 08, 10:58 AM
jfmosquera: si norena faderanga ay hali it ako nanay
26 Feb 08, 10:58 AM
jfmosquera: sa bakhawan faderanga clan ako di halin
26 Feb 08, 10:57 AM
jfmosquera: aside na mosquera sa manong merwin, buko ako sigurado sa yungot it amo pagiging kamaganak.. ako ay apo it mosquera it banilar sa masusud.. Kung kilaya nimo si Ermigarda Mosquera (A. Erming) tita nako
26 Feb 08, 10:54 AM
danny: 8:54 PM reli
26 Feb 08, 10:53 AM
danny: Kamaganak namo sa Merwin sa Ferriol side.
26 Feb 08, 10:52 AM
jfmosquera: niong oras raha, ngasing ay 5:52am reli
26 Feb 08, 10:52 AM
jfmosquera: doha, qatar
26 Feb 08, 10:50 AM
danny: Ruha ka saha and you're right ragkuiy, tapusiy it college. Harrin kang lugar?
26 Feb 08, 10:46 AM
jfmosquera: ah ok..medyo mayado ka ato agwat...tiyak ka imo mga saha ay ragku ey
26 Feb 08, 10:44 AM
danny: Si Eloy Fetisio ag Nona Fabreag it ako ka klase sa Sibale Academy
26 Feb 08, 10:43 AM
jfmosquera: sino man si anonymous, bakit naman ganayan mga wordings mo
26 Feb 08, 10:42 AM
jfmosquera: ako ay taga bakhawan.. tatay nako ay taga masudsud
26 Feb 08, 10:41 AM
jfmosquera: related ka kang manong berto na fadera? Pamangkin nida kato
26 Feb 08, 10:36 AM
danny: Marahil kamaganak kada yang ay buko nako kilaya. Pakilay-an anay.
26 Feb 08, 10:35 AM
jfmosquera: apila kasi kaako kilayang taga calabasahan... mostly kamaganak at tong ako mga kaklase sa CNHS batch 90'
26 Feb 08, 10:32 AM
danny: Sorry buko nako kilaya
26 Feb 08, 10:32 AM
mercyf: thanks tito merwin for what you had posted... aayusin ko lng po for the minutes... God bless everyone!
26 Feb 08, 10:31 AM
mercyf: mi database po ba ung mga messages na un?
26 Feb 08, 10:31 AM
mercyf: ..except dun po sa naka-post ni tito merwin
26 Feb 08, 10:30 AM
mercyf: To SAHA Council: ..sorry po, nawala ako nung sat, i was disconnected... uhm, is there any way that we can get other older messages? hindi ko n po makita ung details ng meeting...
26 Feb 08, 10:29 AM
danny: Sa kalooy ra ay medyo maado ka sabsabon. Hali ako sa Illinois.
26 Feb 08, 10:28 AM
jfmosquera: manong danny, related ka kang lourdes pichay? Nanay nida ay Fadera
26 Feb 08, 10:26 AM
jfmosquera: kamusta ka agsamon raha? Riing parte it US ka?
26 Feb 08, 10:24 AM
danny: Mas maado kina sexy ka ngayan
26 Feb 08, 10:20 AM
jfmosquera: uya reli inaga. sadiki ka maramo reli..
26 Feb 08, 10:13 AM
danny: Joel yungat baga raha it inaga
26 Feb 08, 10:10 AM
jfmosquera: Maadong aga sa inrong tanan
26 Feb 08, 10:03 AM
tgmasudsud: ah? ok...
26 Feb 08, 09:55 AM
danny: Danny Fadera taga calabasahan
26 Feb 08, 09:54 AM
tgmasudsud: siong danny?
26 Feb 08, 09:35 AM
danny: Kamusta ka mga taga masusudsud
26 Feb 08, 08:47 AM
karlfedelin: lanie,nio ka ing cp#?ak atawagan ka.magkayungot yang kami na manong bong ag ate neneng.hali c mommy betty ngasing.
26 Feb 08, 06:43 AM
karlfedelin: asa washington dc cla ate ruth.
26 Feb 08, 06:42 AM
karlfedelin: lanie,uyaey ako sa saudi,haliy ako sa california.tawag sa ako 17609606809

----------------------FEBRUARY 25, 2008 ----------------------------

25 Feb 08, 10:26 PM
mg.: kuya karl, question saan sila ate ruth dito sa amerika? do u remember me? taga agbatang po ako kmusta dyan sa suadi thanks. american time 9:26 am
25 Feb 08, 06:38 PM
jfmosquera: sio ka naka online?
25 Feb 08, 04:26 PM
jayson: may tawo ba???
25 Feb 08, 04:25 PM
jayson: :cool walang ta ooo hoyyyyyyyyyy???
25 Feb 08, 03:29 PM
aisa- retubis: gud pm sa mga nka-online... basi pa ran permi kamong naka online..
25 Feb 08, 03:08 PM
aisa- retubis: hi to everyone.
25 Feb 08, 02:23 AM
jfmosquera: pag maado ka pasumsuman it kuman ah...sisio ka on-line?

----------------------FEBRUARY 24, 2008 ----------------------------

24 Feb 08, 11:34 PM
rold: Gud eve.. online kb Merwin?
24 Feb 08, 08:36 PM
cris ferrera: Pareng ebong, Pareng karl, manong nicon ag sa tanan hala sign off na rin ako. Gudnite and gud AM.
24 Feb 08, 08:35 PM
nonoy senorin: Guys am signing off REGARDS TO ALL.....
24 Feb 08, 08:33 PM
karlfedelin: text yang sa ako cris
24 Feb 08, 08:33 PM
karlfedelin: katuyogey ralph
24 Feb 08, 08:32 PM
Ralph Fetesio: 1:30 am
24 Feb 08, 08:32 PM
cris ferrera: Ebong niong orasey raha?
24 Feb 08, 08:31 PM
nonoy senorin: ok mga cousins salamat si Langging yangiy it apangutan on
24 Feb 08, 08:31 PM
karlfedelin: ka ak cp #17609606809
24 Feb 08, 08:31 PM
Nicon Fameronag: Ah, Ok. Cris. Yes, I know him. Bag-o ako mag sign off, ma plug anay. please take time to visit http://bunsurancaravan.blogspot. Salamat sa tanan.
24 Feb 08, 08:31 PM
Ralph Fetesio: Cris hina kapa ? makatuyugiy ako gihapon
24 Feb 08, 08:31 PM
cris ferrera: Karl kag ako YM account. (ferrera.cris) pag inggwa kat time mag CHAT. Yaki ngani asing indi makontak tong imo number?
24 Feb 08, 08:30 PM
boyfetesio: ako gihapon mahalin anay ma agsam pa it mga itik babuuuuuu
24 Feb 08, 08:30 PM
nonoy senorin: ay hala asing pay ako yangiy it matutura pay kayain ra pag ausa sa line kada malibawoy gihapon kamusta yang sa tanan nak nag sisil ip rili KARL pakandua kapagyukar hehehehe.......
24 Feb 08, 08:29 PM
Ralph Fetesio: buko nako sador M.Nonoy pangutan a si Langging raha sador nida siguro
24 Feb 08, 08:29 PM
boyfetesio: buko nako sador nonoy ang e-mail add. ni amy
24 Feb 08, 08:28 PM
cris ferrera: Nahunaw hunawan ra manong nicon. Bday it tong ako tiyuhon si Terry Fabreo. I thinki you know him. Mga politician from romblon mga bisita nya kanina.
24 Feb 08, 08:28 PM
nonoy senorin: Bong sador nimo ka email ad ni Amy or ikaw Manong Boy sador nimo pls pasend kasi may miting kami bukas batch81 para maabisohan ka mga kakklase
24 Feb 08, 08:27 PM
karlfedelin: akoy mayukar pa kada maunay ako gihapon
24 Feb 08, 08:27 PM
Nicon Fameronag: Maunay ako sa inro. mapaaga pa't sanggot ag bahog. Sa masunor ray ugaling.
24 Feb 08, 08:27 PM
karlfedelin: haliy ako sa california
24 Feb 08, 08:26 PM
karlfedelin: d ba dati ay sa rhode islang ngasing ay 1hr drive yangey kami sa mga rafols
24 Feb 08, 08:25 PM
Nicon Fameronag: Hariin ray ka, alog?
24 Feb 08, 08:25 PM
Nicon Fameronag: OK. New Zealand. Nagpaparaya ako raha it pre-education teachers.
24 Feb 08, 08:25 PM
karlfedelin: uya pang gador manong.uya akog tatrabaho ngasing dahil kalilipat yang namot state

24 Feb 08, 08:24 PM
Nicon Fameronag: cris, kumusta si pretty?
24 Feb 08, 08:24 PM
Ralph Fetesio: nasa NZL ako M. Nicon
24 Feb 08, 08:24 PM
Nicon Fameronag: pitong puno iy kag ako tanom rili. pag paali ninro ay matuba ray. alog, gi ingat permi sa trabaho, dodong. pila'y ikaw it anak?
24 Feb 08, 08:23 PM
karlfedelin: matawag yang ako sa imo cris
24 Feb 08, 08:23 PM
Nicon Fameronag: Imaw. Kilaya ka nako. nag-uuno ka sa abroad nio ka imo opisyo. riin ka, sa middle east? nagcha-chat kami it ka imo manong
24 Feb 08, 08:22 PM
karlfedelin: insulip ray
24 Feb 08, 08:22 PM
karlfedelin: maunay ako
24 Feb 08, 08:22 PM
nonoy senorin: asing nasasala ka Manong Nicon talaga nahahalataiy nak kita ay alanganiy rili sa ato mga kabisaya Hina ka sa Tanuan kag Talip kuno siling ni Chou
24 Feb 08, 08:22 PM
cris ferrera: Manong nonoy maado ra ako. ay ikaw kamustay? mobile-0918-9218584. Office 8537854. Home 2714583
24 Feb 08, 08:22 PM
Nicon Fameronag: naku, nonoy. subaling ruto ay puro singapore ka unor. maado pa reli sa pilipinas nak inggwa pa it natuturang talip.
24 Feb 08, 08:21 PM
Ralph Fetesio: Ako si Bong M.Nicon kababata nako si Anabele
24 Feb 08, 08:20 PM
Nicon Fameronag: ah, si ralph yaki nak hali ni werner? sorry. he he he. nahahalata ka magurgoriy.
24 Feb 08, 08:20 PM
Ralph Fetesio: naglabolabo na
24 Feb 08, 08:20 PM
Ralph Fetesio: yati ganiiiii
24 Feb 08, 08:20 PM
nonoy senorin: Pagkahirapiy ngani Manong Nicon magrukay rili sa Pilipinas kada mapurba anay it pang singapor roto subaling makakutkot it mina
24 Feb 08, 08:20 PM
Nicon Fameronag: Kung halin sa inuman si Cris, inatumtuman niy kina. pakatuyogay. he he he.
24 Feb 08, 08:20 PM
karlfedelin: buko kina c ralph mosquera manong nicon
24 Feb 08, 08:19 PM
cris ferrera: Manong Nicon celpon kasi ka ako gamit nak modem kada pag nalolobat ay natutungnan. tele puwede kasi landline ko kaya di puede gamitin. hehe.
24 Feb 08, 08:19 PM
Nicon Fameronag: nagkita kami ni ana sa pinamalayan it kag disyembre. pagkarako yaki sida it tinrahan.
24 Feb 08, 08:19 PM
Ralph Fetesio: ruhang duminggo yang ako raha
24 Feb 08, 08:18 PM
nonoy senorin: asing waya nimo ako nisasabta Cris pay waya kita pinagsamahan sa Negros nio ka imo cel# ag landline
24 Feb 08, 08:18 PM
Ralph Fetesio: it kag Mayo
24 Feb 08, 08:18 PM
Nicon Fameronag: It kag uno ka huling gi pauli ralph?
24 Feb 08, 08:17 PM
Ralph Fetesio: uya pa balak gani nak magpauli uli kaakas it ganga
24 Feb 08, 08:17 PM
Nicon Fameronag: Nonoy, mauno ka sa singapore?
24 Feb 08, 08:17 PM
Nicon Fameronag: Cris, asing pagbutho pa yang?
24 Feb 08, 08:17 PM
nonoy senorin: minsan ngani ay nakakahadlok rile kasi inggwa it nakakapasok nak halin sa mental kada ingat yang kita permi
24 Feb 08, 08:16 PM
Nicon Fameronag: Ralph, sauono dodong ka imo sil-ip sa maynila. painom baga.
24 Feb 08, 08:16 PM
karlfedelin: hina c limuel it kuman nagpapanghamon it inuman
24 Feb 08, 08:16 PM
Nicon Fameronag: Ako ka ihagar amor it retrato nak inggwa it autograph. . . pag naka ruam ako sa crame. he he he.
24 Feb 08, 08:15 PM
boyfetesio: nahahadlok siguro nonoy!
24 Feb 08, 08:15 PM
cris ferrera: kitang tatlo yaki tong naka online? Asing a 10000 ka pledge ni ebong. PAYAT!!!
24 Feb 08, 08:14 PM
nonoy senorin: ok sige wait ko txt u
24 Feb 08, 08:13 PM
Amor: nitext ko na ulit, nalimtan
24 Feb 08, 08:13 PM
nonoy senorin: Asi Manong Boy makuli abi it kabatch subaling waya sinra nakakasador
24 Feb 08, 08:13 PM
cris ferrera: kabubukas pa yang kasi nako. Kaaabot yang halin sa inuman. Kamusta kamo?
24 Feb 08, 08:13 PM
karlfedelin: cris kag 10000 kunong contribution ay sagot ni ralph.hehe
24 Feb 08, 08:12 PM
karlfedelin: asi kuno cris
24 Feb 08, 08:12 PM
nonoy senorin: Cris musta kana pwde ko makuha # mo
24 Feb 08, 08:12 PM
karlfedelin: hali pa ako
24 Feb 08, 08:12 PM
Ralph Fetesio: si Karl nag sundo na siguro
24 Feb 08, 08:11 PM
nonoy senorin: ah umuwi ka pala toto last May hindi na kasi tayo nagkikitakita na magpinsan baka next month mag Singapore na rin ako then to CANADA mahirap na kasi dito sa Pinas
24 Feb 08, 08:11 PM
karlfedelin: asing ngasing ka yang,akoy makatuyogey
24 Feb 08, 08:11 PM
Ralph Fetesio: asing
24 Feb 08, 08:11 PM
Ralph Fetesio: hali pa ako Cris
24 Feb 08, 08:11 PM
cris ferrera: Karl & Ralph. Hina pa kamo?
24 Feb 08, 08:10 PM
boyfetesio: ado pa kamo nak maramong magka batch nak nakaka sador rili
24 Feb 08, 08:10 PM
Ralph Fetesio: Nicon Kamusta
24 Feb 08, 08:10 PM
nonoy senorin: Got your number Amor via Chikka Thanks sana pati landline
24 Feb 08, 08:09 PM
Ralph Fetesio: M.Nonoy nag pauli ako it kay Mayo ilam ray kung sauno ray ka pauli namo
24 Feb 08, 08:07 PM
nonoy senorin: tapusiy rabuno ka miting pagbwelta sa hawla peroy insulip ay di miting ka batch81 rili sa cavite para mapagusapan ka mga pangyayari itahapon sa web forum
24 Feb 08, 08:06 PM
Amor: kaado manong nicon, kumusta? media relations officer ka yaki ni trillanes, mahagar it piktyur nida nak di autograph ha? hehe
24 Feb 08, 08:06 PM
nonoy senorin: hehehe sige toto Karl katuyog anay subaling bumiling ka eyebag
24 Feb 08, 08:05 PM
karlfedelin: insulip ray ugang!!!ingat kamong tanan!!!
24 Feb 08, 08:05 PM
nonoy senorin: ay maado yaki ra nak kumita it 10000 kesa waya suhot ka pamukot ay pagkayamig paman sa yawor
24 Feb 08, 08:04 PM
karlfedelin: maktuyogey ako mga hali ko.4 am na d2!!!hehhee
24 Feb 08, 08:04 PM
Nicon Fameronag: Hi, amor. kumusta ka nene.
24 Feb 08, 08:04 PM
Amor: manong nonoy, i txted u using chikka.
24 Feb 08, 08:04 PM
Nicon Fameronag: pagbukas yang nako it computer. mapaninghapon anay. naghahapri ka bagusbos.
24 Feb 08, 08:03 PM
karlfedelin: c ralph kina nak hali ni boy fetesio
24 Feb 08, 08:02 PM
Nicon Fameronag: Ralph, musta. Niong oras natapos kag meeting it tahapon. Noy, niong oras ka nak nakabalik?
24 Feb 08, 08:02 PM
nonoy senorin: mahagarbaga it balinghoy Manong pay kaadp ngani ig sawsaw sa pakasam Bong sauno ka inro pauli
24 Feb 08, 08:02 PM
karlfedelin: limuel,asing buko nimo kilaya c ralph ay kaklse nato
24 Feb 08, 08:02 PM
Nicon Fameronag: katamtaman yang ka sadya. nagkita ra ka Kusog Sibalenhon it P10,000. apila ka dayo dahil biyernes. inggwa it opisyo kinainsulipan.
24 Feb 08, 08:01 PM
Ralph Fetesio: biko nida ako kilaya
24 Feb 08, 08:01 PM
nonoy senorin: M Nicon kamusta ka baylehan sa Lipa it kag Valentine karamo baga nak nagdayo siling ra sa ramo ay kailangang buyagon ka mga taga Dalajican ag Masudsud mga madayo kasi hahahaha....
24 Feb 08, 08:01 PM
Nicon Fameronag: hali sa bayay, nagkakaon it balinghoy ag pakasam
24 Feb 08, 08:00 PM
limuel ferriol: mga haliko ay ako'y masuyorey sa kwarto naghuhuyatey nsi misis subang makahumqan pa kami! he, he, he,
24 Feb 08, 07:59 PM
karlfedelin: ralph,asing uya kamog bibisaya ni limuel?
24 Feb 08, 07:58 PM
nonoy senorin: Imaw kali ka ako number Nene 09216160991 textan sa ako ka imo # ha asi indi nimo ikatype rili subali nganing maramo ka mag txt hehehe
24 Feb 08, 07:58 PM
Ralph Fetesio: karamo ey nak makakanonot sa panayap ah
24 Feb 08, 07:58 PM
karlfedelin: kaklase nimo c rj?
24 Feb 08, 07:58 PM
aisa- retubis: si rj
24 Feb 08, 07:57 PM
karlfedelin: kumusta manong nicon?
24 Feb 08, 07:57 PM
nonoy senorin: ay kamusta ra ka buhay raha Manong sa ibang bansa balita ko masaya kayo kasi marami naman kayo jan na mga taga Sibale kamusta kamo kay Brother Merwin namimiss ko na mga happenings namin dati
24 Feb 08, 07:56 PM
karlfedelin: nagsasapoy akot ako misis it ala una kada bati pa
24 Feb 08, 07:56 PM
aisa- retubis: malarguy anay
24 Feb 08, 07:56 PM
Nicon Fameronag: karl, bati ka pa?
24 Feb 08, 07:56 PM
karlfedelin: sio ka ing kilaya sa hali nako
24 Feb 08, 07:55 PM
Amor: manong nonoy ako i-text yang sa imo, hehehe. nio ka imo number?
24 Feb 08, 07:55 PM
karlfedelin: sabaling magkamag anak kita
24 Feb 08, 07:55 PM
aisa- retubis: kilaya nako sa uncle sid nak penuliar
24 Feb 08, 07:55 PM
karlfedelin: kamag anak nako gihapon aisa
24 Feb 08, 07:54 PM
aisa- retubis: ya kamusta,,, kamag-anak ako sa auntie ledy Fabul
24 Feb 08, 07:54 PM
karlfedelin: lol!badyang pagpauli nato sa sibale makaligos kita na tony it tuba.
24 Feb 08, 07:54 PM
nonoy senorin: ok toto alam mo maganda rin yan sa mama mo hindi ko nga nabanggit kay Shielle nakalimutan ko
24 Feb 08, 07:53 PM
Limuel Ferriol: Karl, I just know the truth because I learn to read the Bible!

24 Feb 08, 07:52 PM
karlfedelin: kumusta aisa?

24 Feb 08, 07:52 PM
nonoy senorin: AMOR ano cel# mo at landline

24 Feb 08, 07:52 PM
aisa- retubis: hala

24 Feb 08, 07:51 PM
karlfedelin: boy,kada gani ako mabalik ay ak namimis ka imo paghator

24 Feb 08, 07:51 PM
boyfetesio: nakita ngani kuno ng anak ko kaya lang baka daw hindi nga sya hehehe, sa may baka umuwi ako

24 Feb 08, 07:51 PM
Limuel Ferriol: For "common good" Amor, Sorry!

24 Feb 08, 07:50 PM
karlfedelin: ak amuyatan kali manong

24 Feb 08, 07:50 PM
boyfetesio: karl kung ma balik ka rili ay siguradoha nak indi ka magpahator sa ako nak pauli ha!

24 Feb 08, 07:50 PM
Limuel Ferriol: Amor, maramong salamat sa imo. I believe Sibalenhons can really unite and be focused for common goog!

24 Feb 08, 07:49 PM
nonoy senorin: Manong Boy sauno ray ka imo pauli tong imo anak ay nakilaya ni Chou sa LASALLE

24 Feb 08, 07:49 PM
karlfedelin: asi limuel nak huliy nimo na ayming mag inom

----------------------FEBRUARY 14 THRU 23 --------------------------

~ NOT RETRIEVED ~

--------------------- FEBRUARY 13, 2008 -----------------------------

13 Feb 08, 08:06 AM
jayson senorin: kamosta sa lahat naktaga masudsud lalona sa pamilya ko kinapapa at lahat ng kaposu.....

13 Feb 08, 07:38 AM
roseann: goodnyt.!

13 Feb 08, 06:59 AM
llany guimera: happy valentines! to all the poeple of brgy.San Pedro especially to my father kapitan George Guimera.

13 Feb 08, 06:58 AM
Merwin: CONVERSATION BELOW POSTED ON WEB FORUM, FEBRUARY 13, 2007!

13 Feb 08, 06:57 AM
Merwin: Hi Amor, another suggestion, we should keep records of all conversation here by posting on the web forum!!! Let's do it!!! Thanks!

13 Feb 08, 06:46 AM
llany guimera: good evening sibale! happy valentines! to my brother (Goerge Guimera Jr.) & to my cousins (Sally Guimera Macagaling, Lloyd Guimera) in lipa city. Have a great day & goodnight! 9:45 am. usa time.

13 Feb 08, 06:44 AM
Merwin: Asing pulos kapisok??? Badaiy ngani... hala... ak malargoy!!! Insulip ray ugang, ak marayan ray uli!! Bye...

13 Feb 08, 06:41 AM
Merwin: Hello Amor, dapat yaki kaling chatting room ay ingwa it "Bell", adong kita'y marurungan sa ato pangayaba it makakabisaya... helloooo po.... tao pooo... tagabayaayyyyy.... wayang gadur it narungog...

13 Feb 08, 06:36 AM
Merwin: I'm still here... waiting for somebody to chat... there are 3 users online right now... hello... hello... helloooooo.....

13 Feb 08, 06:26 AM
Merwin: HAPPY VALENTINE ... ! [Image Can Not Be Found]

13 Feb 08, 06:11 AM
Merwin: Sa bagay medyo ngani gab-iy raha sa Pinas, oras ngasing rili sa Saudi ay 5:10PM, Pinas ay 10:10PM! Sige po, Good Night!

13 Feb 08, 06:09 AM
Merwin: I know there are 2 online users right now? Plssss reply.... sio ka man? Let's chat...

13 Feb 08, 06:07 AM
Merwin: Jayson, sio ka ngayan it imo tatay/nanay? Kamusta sa Masudsud? Mauno ka bayur?

13 Feb 08, 06:05 AM
Merwin: Kung sio man ka mapauli sa Masudsud, kamustahan yang ako sa inra! Medyo ako ay inabuyong, rugayey nak waya natagam it balenghoy!!! He he he ....

13 Feb 08, 06:03 AM
Merwin: Halin busa ako sa bukir, medyo gusto nakong makapag-relax any!!!

13 Feb 08, 06:03 AM
Merwin: Hello... naghahanap ako it makaka chat... somebody out there???

13 Feb 08, 04:00 AM
jayson senorin: tooo all may clasmatess kamostay nakgador ad kayou ng massages D.2 okyyyyy ba>>>>>>>@@@

13 Feb 08, 03:59 AM
jayson senorin: ate AMOR anak ka ni mam sartilo diba? ako ci jayson taga masudsud senorin ka apilyido nako kaganda ka imo inhoman nak kali ay??? tnksss toalll Good blees usssss.....happy valentine to alll checks mwa'

13 Feb 08, 03:54 AM
jayson senorin: asi kamustay kag mga taga masudsud?? ay nonggador akop ay naka online pirme ayyyy....

--------------------- FEBRUARY 12, 2008 -----------------------------

12 Feb 08, 08:34 PM
Limuel Ferriol: Masadyang pagbati it "Happy Valentine" sa tanang Sibalenhon. Rasay nako nak kita ay Magkausa sa ikakauswag it ato palanggang isla it Sibale. Mabuhay!!!

12 Feb 08, 12:55 PM
llany guimera: hi! to my family in Brgy. San Pedro, Happy Valentines to all of you! Amor this is good idea i'm proud of u keep up the good work and god bless!

12 Feb 08, 11:41 AM
familaran ako: gui bisitaha ra nato permi kling website nak kali!!!!

12 Feb 08, 11:39 AM
familaran ako: maadong adlaw sa inrong tanan,,.. sa tanang mga taga sibale,,,..i'm proud to be a sibalenhon!!!!

12 Feb 08, 11:19 AM
merwin: Hello Amor, well job! Tan-a medyo rakuan pa nimo kaling chat box, nahihirapan akong magbasa ag mag-type!!! He he he... Maganda tan-a kung ingga it option to expand or maximize the page!!! Pls...TY!

12 Feb 08, 06:19 AM
Amor: thanks lui and all sa pag appreciate. Tito Rold, I'm not doing this professionally, pero kung may magkakamaling magpagawa, why not, hehe. pag iisipan ko pa po, will inform you tom re: quotation

12 Feb 08, 05:32 AM
aisa- retubis: taga sampung- hala malarguy...

12 Feb 08, 05:31 AM
aisa: sio ka naka -online nak taga Sampung

12 Feb 08, 05:30 AM
aisa: asi kamusta kamong taga sampong.

12 Feb 08, 04:13 AM
ethel and lulu: ang ganda ng website noh

12 Feb 08, 04:13 AM
ethel and lulu: ethel to

12 Feb 08, 04:12 AM
ethel and lulu: hi merc

12 Feb 08, 04:12 AM
ethel and lulu: hallow kamusta kamong tanan. wow fist time namong ing buksan kaling sibale website. wow ang ganda naman talaga. sa mga naghuman it kali. two tumbs up. good work guys...

12 Feb 08, 12:24 AM
FADRI, Josh: Hello po sa mga kasimanuas ko.MABUHAY...

12 Feb 08, 12:18 AM
familaran: amor tnx h maganda talaga to gnawa mo hehehehe tipid sa load

12 Feb 08, 12:15 AM
familaran: hello

------------------ FEBRUARY 11, 2008 -------------------------------

11 Feb 08, 11:28 PM
roseann: hehehehe...

11 Feb 08, 11:27 PM
roseann: happy valentines day to all...

11 Feb 08, 11:16 PM
roseann: hello

11 Feb 08, 11:03 PM
lui familaran: pay uya ra tawo rili ngasing

11 Feb 08, 11:02 PM
lui familaran: maadong hapon sa tanan

11 Feb 08, 10:57 PM
lui familaran: hello roseann

11 Feb 08, 09:48 PM
roseann: may chat box n hehehe

11 Feb 08, 09:48 PM
roseann: gudpm...

11 Feb 08, 07:22 PM
roldf: cnong online jan? pwede na tau mag chat..

11 Feb 08, 07:20 PM
roldf: amor, can you give me quotation on web hosting, design etc. may nag inquire sa akin, irerefer kita, tnx. tito rold

11 Feb 08, 07:18 PM
roldf: aok ah.. hehe!!

11 Feb 08, 07:17 PM
roldf: testing din. 1..2..3..

11 Feb 08, 05:07 PM
mercyf: wow, this is new... just dropping by to say "Hi, to all sibalenhon.. Have a blessed day."

11 Feb 08, 11:42 AM
Amor: final testing

------------------ FEBRUARY 1O, 2008 -------------------------------

10 Feb 08, 11:37 AM
Amor: testing ulit

10 Feb 08, 11:21 AM
Amor: testing...

Forum Timezone: UTC 8
All RSS Show Stats

Administrators:
Amor

Moderators:
Webmaster
Amor
masquemx

Top Posters:

backspace_18: 41

roldf: 19

Lim: 10

ghengf: 9

ghengf: 3

jenille abao: 3

Newest Members:

ABENIR

jaygladishcajes

pinoypiper

cmercado09

@winardf

hanrom1205

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 19

Topics: 116

Posts: 176

 

Member Stats:

Guest Posters: 6

Members: 757

Moderators: 3

Admins: 1

Most Users Ever Online: 85

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)