Sibalenhon Web Forum

web-forum-animination.gif

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

Click to view Sibalenhon Web Forum Archives

NOTE: Should you require assistance in signing up to this site, please send an email to Merwin F. Mosquera: masquemx@yahoo.com. He can help you to create your personal account. In your email, please do not forget to mention your desired username and password.

To update your personal profile and change your username and password, please double click HERE.

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Min search length: 3 characters / Max search length: 84 characters

Lost password?
sp_TopicIcon
Guni-Guni Yang!
RSS
Avatar
Lim
10 Posts
(Offline)
1
March 8, 2008 - 5:19 pm

Kali ay estorya it usang pasahero it Bus halin sa mayadong Probinsya paagto sa Maynila.

Pasahero: (Nasa kanto bitbit ka bag, sabay para sa paaboton nak Bus) Paraaa!!!
Bus Driver: (sabay apak sa preno) Riin kamo manong?
Pasahero: (sabay sakay ag nag-inkor sa bakanteng ingkoran mayungot sa driver) Sa maynila ako, sa Cubao.
Bus driver: ay hala tamang tama dahil ruto ka amo destinasyon ag terminal.

Makalipas ka usang oras nak byahe, biglang naghapros ka bituka it kaling pasahero, napapakauyo sida.

Pasahero: (nagkakayarkar ka bituka ag grabey ka gaos) Mamang driver para anay kita, marali yang napapakauyoy busa ako!
Bus Driver: Guni-guni yang kina nimo! Indi pwede!
Pasahero: (grabey ka gaos) Talagang maliwasey, para anay talaga!
Bus Driver: Ing-sisiling nak guni-guni yang kina nimo! Inde pwede!
Pasahero: (uyaey nakatiis, rali-raling uba it sayway sabay pasimple it kauyo) Hay, salamat nakaraos din!
Bus driver: (sabay hudot sa ilong) Asi nio kinang mabaho ag pagkabang-og?
Pasahero: Guni-guni yang kina nimo!

Leksyon: Magkauyo anay, bag-o magsakay it Bus! he, he, he!

Forum Timezone: UTC 8
All RSS Show Stats

Administrators:
Amor

Moderators:
Webmaster
Amor
masquemx

Top Posters:

backspace_18: 41

roldf: 19

Lim: 10

ghengf: 9

ghengf: 3

jenille abao: 3

Newest Members:

ABENIR

jaygladishcajes

pinoypiper

cmercado09

@winardf

hanrom1205

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 19

Topics: 116

Posts: 176

 

Member Stats:

Guest Posters: 6

Members: 757

Moderators: 3

Admins: 1

Most Users Ever Online: 85

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)