Sibalenhon Web Forum

web-forum-animination.gif

Welcome to our Sibalenhon Web Forum and feel free to share your views/outlooks for the development of our beloved island Sibale!

Maliy kamo, kita'y mag-kamustahan ag mag suyat it ato mga pananaw at kuro-koro, subaleng usa kina sa parayan adong lalung mapaganda pa nato ka ato pinalanggang banwa!

Click to view Sibalenhon Web Forum Archives

NOTE: Should you require assistance in signing up to this site, please send an email to Merwin F. Mosquera: masquemx@yahoo.com. He can help you to create your personal account. In your email, please do not forget to mention your desired username and password.

To update your personal profile and change your username and password, please double click HERE.

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Min search length: 3 characters / Max search length: 84 characters

Lost password?
sp_TopicIcon
"Loading Business"
RSS
Avatar
roldf
19 Posts
(Offline)
1
February 21, 2008 - 11:47 pm

Loading business is a multi-billion-peso business here in the Phils.

Makikunit kita it miskan 1% yang sa kita it 3-giant companys nak imaw ka Smart, Globe ag Sun.

Traditionally, pag nagpaload ka makakabaton ka it load ciempre. Tama?
Aisipon siguro ninro karamoiy ra abi nak nagloload. Tama kina, pero ka kaibahan it kaling bag-ong konsepto ay imaw kali...

MagpaLoad dito!!
May load ka na, may libreng insurance ka pa.

Oh medyo naiiba ano?
Tuyar kali, pag nag paload ka sa retailer it Load Preotect ag umabot sa 200.00 ka imo nakonsumo sa sakop it usang buyan, makakabaton ka it confirmation message sa imo cp nak ikaw ay covered it 30,000.00 nak personal accident insurance by: Phil Prudential Life Ins. co.
pag umabot ray ra it 300.00=40,000.00 ka ins., ag pag 400.00 pataas ay 50,000.00 ray ra ka coverage.

Maganda o napakaganda.?
Kung kali ay kumalatiy sa mga tinrahan o sa mga indibidwal ag masaduraniy it madlang pipol, sa palagay ninro, masaydo baga ka mga kliyente sa mga Load Protect retailers?

Usa gihapon kali nak oportunidad sa atong mga pilipino partikular mga Sibalenhon. Maisoting kapital, 100.00 yang pwediy nak tunaan ka negosyo. Pwedeng sideline yang, pwede ra gihapon nak kareron.

Pwede guihapon raha sa abroad nak ka gamit nak cp ay roaming sim.

Ano sa palagay nyo?

Forum Timezone: UTC 8
All RSS Show Stats

Administrators:
Amor

Moderators:
Webmaster
Amor
masquemx

Top Posters:

backspace_18: 41

roldf: 19

Lim: 10

ghengf: 9

ghengf: 3

jenille abao: 3

Newest Members:

ABENIR

jaygladishcajes

pinoypiper

cmercado09

@winardf

hanrom1205

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 19

Topics: 116

Posts: 176

 

Member Stats:

Guest Posters: 6

Members: 757

Moderators: 3

Admins: 1

Most Users Ever Online: 85

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)