Video Clip: Picnic at Maisuting Baybay

Video clip of Merwin F. Mosquera taken on May 25, 2005.

Picnic at Maisuting Baybay, Bgy. Masadya, Concepcion Romblon.

amor

Posted by under Video and Photo Gallery. Posted on July 31, 2007. Modified on January 3, 2008 .

Share on Facebook

3 Responses to “Video Clip: Picnic at Maisuting Baybay”

  1. wow”” maisuting baybay taga jan ako ahhh”” kag aknakita kag vedio ay pay nag pauli ako gihapon it sariling baya ayy”” pag kaganda talaga sarap maligo sa dagat wowooooooo”” talaga..

  2. jaypee says:

    pay balig pauli ag pumamana yang,rugayiy ara akong uya n hudot it pana1

  3. jaypee says:

    ay asi kamo bisita s kanataas baga dorong amo!ruto balig alagat kato hehehehe

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.