Sibale DEF’s New Set of Trustees & Officers

  

Sibale Development

Foundation, Inc. 

Trustees & Officers 

Eva M. Paz, President

Prospero F. Fabregas  II, VP-External Affairs

Rogel F. Fornal, VP-Internal Affairs

Amy  L. Miranda, Secretary

Deorit F. Fiedacan, Treasurer

Linda F. Fetalvero, Auditor

Deogracias F. Fabroa Jr., Business Manager/PRO

Trustees

Deogracias  F. Fiedacan

Annie F. Lambio

Ma. Cristina F. Fabregas

Bon F. Labora II

amymiranda

Posted by under Sibale DEF. Posted on January 5, 2008. Modified on January 6, 2008 .

Share on Facebook

5 Responses to “Sibale DEF’s New Set of Trustees & Officers”

 1. Bong Fornal says:

  Hi! Amy,

  Nice you’ve posted the Sibale Def officers. I have question/s though.

  Have Sibale Def submitted to SEC an amendment for additional position of Business Manager/PRO? As far as I know, that position was not in the By-Laws when we registered Sibale Def with SEC. I remember during my term, we have relegated the PRO and spokesman position to VP External Affairs and the Business Manager to VP-Internal Affairs.

  Just to remind Sibale Def that any change/s or amendment/s to the by-laws of Sibale Def must have the approval of SEC before the implementation.

  I also noticed that the Board of Trustees has no newcomers. Maybe its time to invite and infuse fresh blood to the organization. How’s that?

  Regards to Sibale Def Board and members

 2. Eugene Fajilago says:

  asi kodaka ra ka bidoos ag i post sa website nato, pag kaboyong manra reli sa canada, oya it malibangan

 3. masquemx says:

  Hi Eugene,

  To view more pictures of Bidooz, please go to Web Forum and search for topic “Google Map of Sibale Island”, and then click the placemark on it.

  Para indi ka ig yangkagon it maado, always visit this website as I always do.

  Talagang mabuyong laloey kung mayado sa sariling banwa. Medyo tiis anay kita, ag aya ni kalimot roto sa taas nak magpangamuyo. Ipangamuyo nato nak ka ato mga lokal opisyals sa Sibale nak magtalento para isa ika-a-ando it ato banwa.

  Best regards sa imo raha sa Canada! – Merwin

  Front view of Bidooz

 4. hi’ ate’ ugenne asa canada ka pala pay asinsadoy ra mahagar it sa atraka. ra matoor ako hali sa maynila nag uubras adon abir papauno ay mabohi. piro kasadyara gihapon’……rogayiy nak uya ako pauli it sibale manra PAG KAGANDA KAG LITRATO MANRA NNO? KASO HANGANG LIRATO YANG NAK GADOR INDI PWEDING MAG PAULI EHHHH SA NAG BUTANG IT PICTURE PIKTUREE BAGA KAG BODOS SA BOHO AG IBOTANG GIHAPAON RILE SA WEBSITE LAAY RA…INABOYUNGIY AKO SA BODOS PAG KASARAP IG PANAUN AYY. SA BAKASYOUN NGANI MAPAULE KABIHAY INDI NGANEEE IELAH KAMO NAKAKAPAULIEE EY AKO ”””……BEEEEEEEEEEEEEEHHHHHH, JAYSON SENORIN NGA PALA to.

 5. Bobot says:

  Updated na kaling map it sibale dile sa google earth

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.